દેવ ઊઠી અગિયારસ ક્યારે છે? | તુલસી વિવાહ કેમ કરવામાં આવે છે? | Tulasi Vivah |

Devuthi Agiyaras On 15th November, The Tradition Of Worshiping Tulsi And Shaligram With Fasting On This Day

15 નવેમ્બરે દેવઉઠી અગિયારસ, આ દિવસે વ્રત સાથે તુલસી અને શાલિગ્રામની પૂજા કરવાની પરંપરા |

#tulasi #vivah #vishnu #agiyaras #shaligram #traditional

Please don’t Forget to Like, Share & Subscribe @The Loksatta

► Facebook: https://www.facebook.com/LoksattaJansatta/

► Twitter: https://twitter.com/LoksataJansatta

► Instagram: https://www.instagram.com/LoksattaJansatta/

► LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/loksatta-jansatta/

► Youtube: https://www.youtube.com/c/TheLoksatta

► Website: https://www.loksattanews.co.in

► Advertisements e-mail us at: theloksatta@gmail.com

#theloksatta #loksattajansatta #breakingnews #trendingnews #newsoftheday #todaysnews #latestUpdate #latestnews #news