આજનું પંચાંગ


ટુંક સમય માં અપડેટ કરીશું.... રાહ જુઓ

આજ ના જન્મ દિવસ નુ મહત્વ


પ્રવાસ નાના - મોટા સારા પ્રવાસ થાય.
અભ્યાસ સંતાન પત્નિના કારણે તમારી માન સન્માનમાં વધારો સારા સમાચાર મળે.
શુભ તારીખ વિદ્યાર્થીવર્ગને વિદ્યાભ્યાસ માટે સારી તક.
શુભ વાર ૩,૯,૧૦,૧૭,૧૯,૨૨
ધાર્મિક ઉપાય શનિ, મંગળ