આજનું પંચાંગ


ટુંક સમય માં અપડેટ કરીશું.... રાહ જુઓ

આજ ના જન્મ દિવસ નુ મહત્વ


પ્રવાસ ધાર્મિક થાય
અભ્યાસ વધુ પડતા આત્મવિશ્વાસમાં રહેવું નહિ.
શુભ તારીખ ૫,૭,૯,૧૯,૨૫,૨૭
શુભ વાર શનિ, બુધ, શુક્ર
ધાર્મિક ઉપાય કુળદેવી ઉપાસના કરવી.