ઇટાલી-

૭૮ મો વાર્ષિક વેનિસ આંતરરાષ્ટ્રીય ફિલ્મ મહોત્સવ ૧ સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થયો હતો અને અત્યાર સુધીની ઇવેન્ટમાં કેટલાક શ્રેષ્ઠ રેડ-કાર્પેટ દેખાવ આપવામાં આવ્યા છે. ઇટાલિયન શહેર એક અનોખી સુંદરતા ધરાવે છે અને તમારા મનપસંદ ફિલ્મ સ્ટાર્સ તેમના શક્તિશાળી દેખાવથી તેને વધુ તેજસ્વી બનાવે છે. અત્યાર સુધી દેખાવમાં ક્લાસિકથી ડેરિંગ સુધીનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં ફ્લોર-લેન્થ ગાઉન, મિનીથી એન્કલ લેંથ લંબાઈના ડ્રેસ અને ભવ્ય પેન્ટસૂટનો સમાવેશ થાય છે.