ફ્રાન્સ

કાન્સ ઇઝ બેક! બેલા હેડિડ મોનોક્રોમ ગાઉનમાં પહેલી રેડ કાર્પેટ પર એનેટ પ્રીમિયર માં સાથે મેરીયન કોટિલેર્ડ, કેન્ડિસ સ્વાનપોલ, હેલેન મિરેન અને જેસિકા ચેસ્ટિન સાથે જોડાતાં કેન્સ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ રેડ કાર્પેટ પર એન્ટ્રી થઇ હતી.

વિશ્વનો સૌથી પ્રતિષ્ઠિત ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ પૈકીનો એક કાન્સ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ આજથી શરૂ થઈ રહ્યો છે. ગયા વર્ષે કોરોના રોગચાળાને કારણે તે મોકૂફ રાખવામાં આવ્યું હતું. દર વર્ષે આ તહેવાર વૈશ્વિક સ્તરે ઉજવવામાં આવે છે. તહેવાર દરમિયાન વિશ્વના ઘણા દેશોમાં બનેલી ફિલ્મ્સની સ્ક્રીનિંગ કરવામાં આવે છે.