ગાંધીનગર,

રાજ્યના 38 જેટલા IPS અધિકારીઓની બઢતી સાથે બદલી કરવામાં આવશે. 12 જેટલા એસપી રેન્કના અધિકારીઓને DIG તરીકે બઢતી આપવા સાથે અંદાજે 38 જેટલા IPS અધિકારીઓની બદલીઓ કરવામાં આવનાર છે. ચાર્જમાં ચાલતી જગ્યાઓ પર રેગ્યુલર અધિકારીઓ મુકવામાં આવશે. ત્રણથી ચાર રેન્જ IG પણ બદલામાં આવે તેવી શક્યતા છે.


અમદાવાદ રેન્જ આઇજી તરીકે અભય ચુડાસમાને મુકાય તેવી શક્યતા

સૂત્રો મુજબ અમદાવાદ રેન્જ IGની જગ્યા ત્રણ મહિનાથી ચાર્જમાં ચાલે છે. જેને રેગ્યુલર કરી ત્યાં વડોદરા રેન્જ IG અભય ચુડાસમા અથવા રાજકોટ રેન્જ IG સંદિપ સિંઘને મુકવામા આવી શકે છે. સંદિપ સિંઘની વડોદરા રેન્જ DIG તરીકે પોસ્ટિંગ થઇ શકે છે. ગોધરા રેન્જ DIG એમ.એસ ભરાડાની પણ બદલી થવાની સંભાવના છે. 


સુરતમાં સેક્ટર-1, સેક્ટર-2ની જગ્યા ભરવામાં આવશે

ગાંધીનગર રેન્જ IG મયંકસિંહ ચાવડા રાજકોટ રેન્જ તરીકે જ્યારે વડોદરા શહેરના JCP ક્રાઇમ અને ટ્રાફિક કેસરી સિંહ ભાટી પણ બદલાઇ શકે છે. છેલ્લા ઘણા સમયથી સુરત શહેરના સેક્ટર 1 અને સેક્ટર 2ની જગ્યા ખાલી પડેલી છે. આ જગ્યાઓ પણ ભરવામાં આવશે. અમદાવાદ શહેરમાં સેક્ટર-1 JCP અમિત વિશ્વકર્માની પણ બદલી થઇ શકે છે.


સુરત-વડોદરાના ત્રણ DCP બદલાય તેવી શક્યતા

વલસાડ એસપી સુનીલ જોશી, નવસારી એસપી ગીરીશ પંડ્યા, દેવભૂમિ દ્વારકાના SP રોહન આનંદ, સાબરકાંઠા અને અમરેલી SP, મહિસાગરના SP ઉષા રાડા અને નડિયાદ SP દિવ્યા મિશ્રા, સુરત ગ્રામ્ય SPની પણ બદલવામાં આવે તેવી શક્યતા છે. આ ઉપરાંત સુરત અને વડોદરા શહેરના ત્રણ DCP બદલાય તેવી પણ શક્યતા જણાય છે.