અમેરિકા-

યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે તેના 10 રાજદ્વારીઓને કાઢી નાખવાની જાહેરાત કરી હતી અને 30થી વધુ લોકો અને મોટી નાણાકીય સંસ્થાઓ પર પ્રતિબંધ મૂકવાની જાહેરાત કરી હતી. રશિયાને ગયા વર્ષની રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીમાં દખલ કરવાનો અને USની સંઘીય એજન્સીઓમાં ખાડો પાડવાનો આરોપ મૂક્યો હતો. આ પ્રતિબંધોને સાત વર્ષ પહેલા યુક્રેનથી ઘડવામાં આવેલા કિમિયા પર રશિયા દ્વારા સતત કબજે કરવા સામે લેવામાં આવેલી કાર્યવાહી અને અફઘાનિસ્તાનમાં US અને ગઠબંધન દળો પરના હુમલાઓ માટે ઈનામની કથિત ઘોષણાત્મક કાર્યવાહી તરીકે પણ જોવામાં આવે છે.

બાઈડન વહીવટી તંત્રે રાજ્ય વિભાગ અને નાણાં વિભાગ સાથે સંકલન કરીને સરકારી હુકમમાં મંજૂરીઓ જાહેર કરી હતી. સરકારના આદેશથી સંદેશ આપવામાં આવ્યો છે કે, જો રશિયા તેની અસ્થિરતા પેદા કરતી આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રવૃત્તિઓને ચાલુ રાખે અથવા વધારશે તો US તેના પર વ્યૂહાત્મક અને આર્થિક અસરકારક પગલાં લેશે. સરકારના આદેશ બાદ નાણાં વિભાગે US નાણાકીય સંસ્થાઓને રશિયન ફેડરેશનની સેન્ટ્રલ બેંક, રશિયન ફેડરેશનના રાષ્ટ્રીય સંપત્તિ ભંડોળ, મંત્રાલય દ્વારા 14 જૂન 2021 પછી જારી કરાયેલા રૂબલ અથવા નોન રુબલ બોન્ડ્સ માટે US રશિયન ફેડરેશનના ફાઇનાન્સના પ્રાથમિક બજારમાં ભાગીદારી પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે.