વડોદરા, તા. ૧૭

ઔડાના સી.ઇ.ઓ તરીકે ફરજ બજાવનાર ૨૦૦૯ની બેચના એ.બી.ગોરે આજરોજ સવારે ૧૧ કલાકે વડોદરા કલેકટરનો વિધિવત પદભાર સંભાળ્યો હતો. જ્યારે ૨૦૦૬ની બેચના આર.બી. બારડને પ્રમોશન મળતાં હવે જંગલ અને પર્યાવરણ વિભાગ માં કામગીરી સંભાળશે. વડોદરા કલેકટર તરીકેનો પદભાર સંભાળતાં એ.બી.ગોરએ જણાવ્યું હતું કે, વડોદરાને ટીમ વર્કથી પ્રગતિના પંથે લઈ જવાના સંકલ્પ સાથે કામ કરીશ. વડોદરા સરકારના નિશ્ચિત કરેલા વિકાસના માર્ગે આગળ વધે તે માટે જરૂરી તમામ પ્રયત્નો કરવામાં આવશે.

ગુજરાત સરકારે તાજેતરમાં આઈ.એ.એસ અધિકારીઓની બઢતીના આદેશ આપવામાં આવ્યા હતા. રાજ્યના ૬ આઈ.એ.એસ અધિકારીઓની બઢતી અને ૩ આઈ.એ.એસ અધિકારીઓની બદલી કરવામાં આવી હતી. જેમાં વડોદરા કલેક્ટર તરીકે અમદાવાદ અર્બન ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટીના સી.ઇ.ઓ. તરીકે ફરજ બજાવતા એ.બી.ગોરને ફરજ સોંપાવામાં આવી છે. આજથી તેમણે વડોદરા કલેકટર નો ચાર્જ સંભાળ્યો હતો.