તાલિબાનોએ પત્રકારોને બેરહેમીથી કેમ માર્યાં? જોશો તો રૂંવાડા ઉભા થઈ જશે!