ગાંધીનગર-

ધારાસભ્યો પક્ષની બેઠકમાં હાજર ન રહે તો પ્રથમ દિવસે ૧ કલાક પહેલાં આવી ટેસ્ટ કરવી શકશે. તો સાથે જ ધારાસભ્યો તેમના વિસ્તારમાં કોવિડનો ટેસ્ટ કરવી સર્ટિફિકેટ લઈને આવી શકશે. આ ઉપરાંત વિધાનસભામાં ધારાસભ્યના સામૂહિક ટેસ્ટ બાબતે પણ તૈયારી કરી છે. અધિકારી દીર્ઘામાં પણ સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જાળવવું પડશે. બેઠક વ્યવસ્થા માટે ધારાસભ્ય વહેલા આવી જાેઈ શકશે. એટલુ જ નહિ, ધારાસભ્યોના ડ્રાઈવર કે અન્ય કોઈ અંગત વ્યક્તિને પણ અંદર પ્રવેશ નહિ અપાય. ૨ અલગ અલગ દ્વારમા પ્રવેશ થઈ શકશે. અધિકારીઓ ધારાસભ્ય અને પત્રકારોને જ પ્રવેશ મળશે. વિધાનસભામાં અંદર ૨૫ પત્રકારો બેસી શકશે. પત્રકારો માટે અલગ વ્યવસ્થા કરી છે, જેની જવાબદારી માહિતી વિભાગને સોંપાઈ છે.

આ વર્ષે શ્રેષ્ઠ ધારાસભ્યનો એવોર્ડ પણ આપવામાં આવનાર છે. ત્યારે આ શ્રેષ્ઠ ધારાસભ્ય એવોર્ડ માટે એક બેઠક થશે. ૨ ધારાસભ્યોને ગુજરાતમાં પ્રથમવાર એવોર્ડ અપાશે. તેઓને ૧૧૦૦ ગ્રામ ચાંદીની પ્લેટ અપાશે. સત્રના અંતિમ દિવસે વિધાનસભામાં અંદર જ એવોર્ડ અપાશે. સત્ર શરૂ થતાં પહેલાં કામકાજ સલાહકાર સમિતિની બેઠક ૧૮ સપ્ટેમ્બરના રોજ મળશે. મુખ્યમંત્રી નાયબ મુખ્યમંત્રી વિપક્ષના નેતા સહિતના સભ્યો તેમાં હાજર રહેશે. સામાન્ય કાળમાં જ તમામ અધિકારીઓને જવાબદારી સોંપાઈ છે. સમયના અભાવે પ્રશ્નોત્તરી કાળ રાખવામાં આવ્યો નથી. ૫ દિવસ માટે એક જ વાર કોરોના ટેસ્ટ માન્ય રહેશે.