82 વર્ષીય વ્યક્તિની વાર્તા સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહી છે