દિલ્હી-

મેઘાલયના પૂર્વ જૈંટીઆ હિલ્સ જિલ્લામાં છ લોકોની વિશાળ માત્રામાં વિસ્ફોટક અને ડિટોનેટર્સ સાથે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. પોલીસે શુક્રવારે આ માહિતી આપી હતી. તેમણે કહ્યું કે વાહનમાં વિસ્ફોટકો અંગેની ગુપ્ત માહિતી મળ્યા બાદ પોલીસે બુધવારે રાત્રે 4 કિલોગ્રામ વિસ્તારમાં અભિયાન શરૂ કર્યું હતું. આ સમય દરમિયાન, આસામના નોંધણી નંબરવાળા વાહનને લાદારિમ્બાઈ પોલીસ ચોકીના કોંગોંગ ખાતે અટકાવ્યું હતું.

આસિસ્ટન્ટ ઈન્સ્પેક્ટર જનરલ ઓફ પોલીસ જી.કે.ઇંગ્રેએ જણાવ્યું હતું કે કારમાંથી દસ બોક્સમાં 250 કિલો વિસ્ફોટકો (2,000 જિલેટીન લાકડીઓ), 1000 ડિટોનેટર મળી આવ્યા છે. વાહન પર સવાર બે લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તેમણે કહ્યું કે ધરપકડ કરાયેલા લોકો પાસેથી માહિતી મળ્યા બાદ ખાલીહારીયોટમાં વધુ ચાર લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. ત્યાં દરોડા દરમિયાન લગભગ 1275 કિલો વિસ્ફોટકો (10,200 જિલેટીન લાકડીઓ), 5000 ડિટોનેટર્સ મળી આવ્યા હતા.

ઓપરેશન દરમિયાન કુલ 1525 કિલો વિસ્ફોટક સામગ્રી મળી આવી હતી, "ઇંગરાયે જણાવ્યું હતું કે, એક્સપ્લોઝિવ એક્ટ અને અન્ય સંબંધિત કલમો હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો. આ મામલે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.