અગામી લોકસભા સામાન્ય ચૂટણી-૨૦૨૪ યોજાનાર હોય તે સંબંધે વડોદરા શહેર અટલાદારા પોલીસ મથક હદ વિસ્તારમાં આજરોજ આગામી લોકસભા ચૂટણી-૨૦૨૪ની જાહેર થયેલ ચૂટણી આદર્શ આચરસહિંતાનો ભંગ કરતા બેનર વડોદરા શહેરના વડસર થી અટલાદરા જતા રોડ પર ખિસ્કોલ ી સર્કલના રેલીંગ ઉપર આગામી લોકસભા સામાન્ય ચૂટણી -૨૦૨૪ અંતર્ગત અમુક ઇસમો સીએમ અને પ્રદેશ પ્રમુખને વડોદરાના વિકાસમાં રસ નથી? એવુ બેનર લગાવેલ તેવા ઇસમો વિરુદ્ધ લોક પ્રતિનિધિત્વ અધીનીયમ મુજબ રાકેશભાઇ ઠાકોર (રહે, તલસટ), હર્ષદભાઇ જગદિશભાઇ ઠાકોર (રહે, અટલાદરા) અને નિતીન રયજીભાઇ પઢીયાર (રહે, માધવનગર)ની નામદાર કોર્ટની મંજુરી મેળવ્યા બાદ આ ગુનાની આગળની તપાસ હાથ ધરવામા આવેલ છે અને આ ત્રણેય ઇસમોની પુછપરછ દરમ્યાન મળેલ પુરાવા આધારે ગુનાના મુખ્ય સુત્રધાર તરીકે રૂત્વિજભાઇ દિલીપભાઇ જાેષી (રહે, વારસીયા)નુ નામ જણાવ્યું હતું. અટલાદરા પોલીસે રૂત્વીક જાેષી બેનર કાંડનો મુખ્ય સુત્રધાર હોવાથી તેણે આજરોજ નોટીસ પાઠવી અટલાદરા પોલીસ મથકે હાજર રહેવા જણાવ્યું હતું.