આ વિસ્તારના દરિયાકાંઠાને જવાદ વાવાઝોડાએ ઘમરોળ્યા! જૂઓ સ્થિતિ! | Jawad Cyclone Effect |

બંગાળ, ઓડિશાના કાંઠા વિસ્તારોને ‘જવાદ’ વાવાઝોડાએ ઘમરોળ્યા, ભારે પવન સાથે વરસાદ ખાબક્યો | Cyclone |

#jawad #cyclone #vavazodu #pavan #bangalkhadi #odisha #sea

Please Don't Forget to Like, Share & Subscribe @The Loksatta

► Facebook: https://www.facebook.com/LoksattaJansatta/

► Twitter: https://twitter.com/LoksataJansatta

► Instagram: https://www.instagram.com/LoksattaJansatta/

► LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/loksatta-jansatta/

► Youtube: https://www.youtube.com/c/TheLoksatta

► Website: https://www.loksattanews.co.in

► Advertisements e-mail us at: theloksatta@gmail.com

#theloksatta #loksattajansatta #breakingnews #trendingnews #newsoftheday #todaysnews #latestUpdate #latestnews #news