રાહતના અણસાર : નવરાત્રિમાં શેરી ગરબાની ગાઈડલાઈન,8 શહેરોમાં રાત્રિ કર્ફ્યૂની મુદ્દત વધારવા આજે નિર્ણય જાહેર થાય તેવી શક્યતા