સ્ટેજ પર બોલવાની તક ન મળતા આ નેતા થયા ગુસ્સે, પછી જે કર્યુ તે જુઓ આ વીડિયોમાં

#BJP #Congress #MLA #Collector #mangubhaipatel