મોટાભાગના લોકોના મનમાં શિવલિંગને ઘરમાં રાખવા વિશે હંમેશાં કોઈ શંકા અથવા પ્રશ્ન રહે છે, શું શિવલિંગને ઘરની પૂજાઘરમાં રાખવું જોઈએ કે નહીં. સમાજમાં એક મૂંઝવણ છે કે જો શિવલિંગને ઘરમાં રાખવામાં આવે તો તે અશુભ છે અને આમ કરવાથી મુશ્કેલીઓ આવવા લાગે છે. પરંતુ આ સાચું નથી. શિવ એટલે જે સારું કરે. તે જગતનો પિતા છે અને જેમણે વિશ્વની રક્ષા માટે હળાહળ ઝેર પી લીધું છે, તે તેનો નાશ કેવી રીતે કરી શકે છે. ભગવાન શિવ એક ઉપકારક છે જે ખૂબ જ ઝડપથી અને સરળતાથી પ્રસન્ન થઇ જાય છે. જો તમારે કોઈ વસ્તુ માટે ભગવાન શિવને પ્રસન્ન કરવા હોય તો બહુ લાંબો સમય નથી લાગે. ઘરમાં શિવલિંગ રાખવામાં કોઈ નુકસાન નથી, તેનાથી તમને ફાયદો થશે. શિવલિંગ ભગવાન શિવનું નિરાકાર સ્વરૂપ છે. ભગવાનના કોઈપણ સ્વરૂપની મૂર્તિ બે રીતે સ્થાપિત થાય છે.

એક ચલિત પ્રતિષ્ઠા અને બીજી પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા.મંદિરોમાં, ભગવાનની મૂર્તિને પવિત્ર કરવામાં આવે છે, જેના માટે ખૂબ જ કડક નિયમોનું પાલન કરવામાં આવે છે જ્યારે ઘરની પૂજાની જગ્યાએ રાખવામાં આવતી મૂર્તિઓની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવતી નથી. આ એક ચલિત પ્રતિષ્ઠા છે, ત્યાં અમારી લાગણી શ્રધ્ધા પૂર્ણ છે, પરંતુ તમે નિયમ દ્વારા બંધાયેલા નથી. આવી સ્થિતિમાં તમારે શિવલિંગને તમારા ઘરમાં રાખવું જ જોઈએ, પરંતુ તેની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા નહીં કરી શકો. જો તમે તમારા ઘરમાં શિવલિંગની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરીને ઘરમાં રાખો છો તો પછી તમે નિયમો હેઠળ આવશો અને જો નિયમો ભંગ કરવામાં આવે તો તમે દોષી થશો. પરિવારમાં દરરોજ નિયમોનું પાલન કરવું શક્ય નથી. તેથી, આજીવન પવિત્ર શિવલિંગ મંદિરમાં સ્થાપિત થયેલ છે, જ્યારે ઘરમાં ચલિત પ્રતિષ્ઠા વાળું જ શિવલિંગ રાખવું શુભ છે. આવી સ્થિતિમાં શિવલિંગને તમારા ઘરમાં કોઈ શંકા અને સંદેશા વિના રાખો. તમે સામાન્ય રીતે અભિષેક કરીને અને ભગવાન શિવનો અભિષેક કરીને તમે શિવલિંગ લાવી શકો છો અને તેને તમારી પૂજાસ્થળમાં રાખી શકો છો. આનાથી તમને ફાયદો થશે અને ભગવાન શિવનો આશીર્વાદ હંમેશા તમારા પર રહેશે.