લોકસત્તા ડેસ્ક

જો કે હિન્દુ ધર્મમાં મહેંદી દરેક ઉત્સવના તહેવારો, લગ્ન-રુચિ માટે શુભ માનવામાં આવે છે, પરંતુ કરવાચૌથ પર તેનું મહત્વ વધારશે કારણ કે તે સુહાગનની નિશાની માનવામાં આવે છે. 

કરવાચૌથ પર મહેંદી મૂકવાની પરંપરા સદીઓથી ચાલી આવી છે.

જોકે સમય જતા મહેંદી લગાવવાની રીત નોંધપાત્ર રીતે બદલાઈ ગઈ છે. પહેલા મહિલાઓ સરળ બોલથી મહેંદી લગાવતી હતી, જ્યારે હવે અરેબિક, પોટ્રેટ, સ્લોગન મહેંદીએ તેમનું સ્થાન લીધું છે, પરંતુ તમે સરળ સોમ્બર મહેંદી ડિઝાઇનથી પિયાનું હૃદય પણ જીતી શકો છો. અહીં અમે તમને સરળ રાઉન્ડ મહેંદીની કેટલીક રચનાઓ બતાવીશું, જે તમે કરવાચૌથના વિશેષ પ્રસંગે કરી શકો છો.