લોકસત્તા ડેસ્ક

દુનિયાભરમાં આવી ઘણી વસ્તુઓ અને સ્થાનો છે જેને જોઈને કોઈ પણ આશ્ચર્યચકિત થઈ જશે. આવી સ્થિતિમાં, મુસાફરોને આનંદ આપવા માટે એક હોટલ બનાવવામાં આવી છે, જે કોઈની પણ આંખોને સ્તબ્ધ કરી દેશે. તો ચાલો આપણે આ હોટલ વિશે વિગતવાર સમજાવીએ…


હોટલ 400 એકર મેદાનની વચ્ચે આવેલી છે

અમે જે મહાન હોટલ વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ તે યુ.એસ. માં સાઉથ બોઇસ ઇડાહો નામની જગ્યાએ છે. તે લગભગ 400 એકર જમીનમાં બનાવવામાં આવ્યું છે. હોટલ સંપૂર્ણપણે બટાકાના આકારની બહારથી બનાવવામાં આવે છે. પરંતુ તે અંદર એક વૈભવી હોટલ જેવું જ રહે છે.

'આઇડાહો બટાટા હોટલ' તરીકે પ્રખ્યાત

આ બટાકાની આકારની હોટલ 'આઇડાહો બટાટા હોટલ' તરીકે પ્રખ્યાત છે. અંદર અને બહારનો નજારો અહીં જોવા યોગ્ય છે. તેમજ તેમાં 2 લોકો રહેવા માટે વિશેષ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.


બટાટાના પ્રતીકવાળી મહાન હોટલ

હકીકતમાં, અમેરિકન રાજ્ય ઇડાહોનું વાતાવરણ બટાકાની ખેતી માટે અત્યંત ફાયદાકારક છે. આવી સ્થિતિમાં બટાટા અહીં અન્ય સ્થળો કરતા વધારે ઉગાડવામાં આવે છે. એટલા માટે અહીં બટાટાના પ્રતીકની હોટલ બનાવવામાં આવી હતી.


જો તમે આ હોટલમાં રોકાવાની વાત કરો, તો તે દરેકની બસની વાત નથી. ખરેખર, અહીં ભાડુ એક દિવસમાં 200 ડોલર છે. આવી સ્થિતિમાં, દરેક જણ આ વૈભવી અને અલગ હોટલનો આનંદ માણી શકતા નથી. જો કે અહીં રહેતા 2 લોકો માટે બેડરૂમ અને વોશરૂમ માટેની વિશેષ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.