દિલ્હી-

કેન્દ્ર સરકાર લાંબા સમયથી 'એફોર્ડેબલ હાઉસિંગ' અને 'હાઉસિંગ ફોર ઓલ' પર યોગ્ય વિચારણા કરી રહી છે. આ જ ક્રમમાં નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારામને બજેટ ભાષણ દરમિયાન પોષણક્ષમ હાઉસિંગ લોન પર આપવામાં આવતા વ્યાજ પર 1.5 લાખ રૂપિયાની મુક્તિને એક વર્ષ માટે વધારે કરવાની જાહેરાત કરી છે. ઉપરાંત, પરવડે તેવા આવાસ પ્રોજેક્ટ્સ પણ 31 માર્ચ 2022 સુધી વેરાની રજા મેળવી શકે છે. નાણાં પ્રધાનના આ પગલાથી સ્થાવર મિલકત ક્ષેત્રને વેગ મળશે. આ સાથે ઘરના ખરીદદારોને પણ વેગ મળશે.

નાણાં પ્રધાને કહ્યું, "છેલ્લા બજેટમાં, પોસાય તેવા મકાનો ખરીદવા માટે લેવામાં આવતી લોન માટે રૂ. 1.5 લાખ સુધીના વધારાના વ્યાજની કપાતની જોગવાઈ કરી હતી. હું આ કપાતને લંબાવી અને તેને એક વર્ષ વધારવાની દરખાસ્ત કરું છું, એટલે કે 31 માર્ચ 2022. આ રીતે, પોસાય તેવા મકાનો ખરીદવા માટે રૂ. 1.5 લાખની વધારાની કપાત 31 માર્ચ સુધી લેવામાં આવેલી લોન માટે ઉપલબ્ધ રહેશે.

આગળ, પરવડે તેવા મકાનોનો પુરવઠો જાળવવા, હું પ્રસ્તાવ કરું છું કે પરવડે તેવા આવાસિંગ પ્રોજેક્ટ્સ અને એક વર્ષ એટલે કે 31 માર્ચ 2022 સુધી વેરાની રજા મેળવી શકાય. આ પગલાથી રીઅલ એસ્ટેટ ક્ષેત્રને ફાયદો થવાની સંભાવના છે.