તહેરાન-

ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ હસન રુહાનીએ કોરોના વાયરસને કારણે દેશની કથળેલી સ્થિતિ અંગે અમેરિકાને જોરદાર નિશાન બનાવ્યું હતું. યુએસ પ્રતિબંધો વિરુદ્ધ કોરોના યુગ દરમિયાન ઈરાનને મદદ ન કરવા બદલ તેંમને ઘણુ સભળ્યાવ્યું હતું. તેહરાનમાં એક કાર્યક્રમમાં રૂહાનીએ કહ્યું કે અમારા મૈત્રીપૂર્ણ દેશોએ યુએસ પ્રતિબંધો છોડીને અમારું સમર્થન આપવું જોઈએ. અમેરિકાએ પણ આ સમયે થોડી માનવતા બતાવવી જોઈએ.

રુહાનીએ કહ્યું કે છેલ્લા મહિનાઓથી જ્યારે કોરોનોવાયરસ અમારા દેશમાં આવ્યો ત્યારે કોઈ અમારી મદદ કરવા આવ્યું ન હતું. જો અમેરિકામાં થોડી માનવતા અથવા મગજ છે, તો પછી તે આરોગ્યની મહામારીના આ યુગમાં એક વર્ષ માટે અમારા પરના પ્રતિબંધોને દૂર કરવાની ઓફર કરશે. પરંતુ અમેરિકા બીજા બધા કરતાં ઘણા નિર્દય અને દુષ્ટ છે. ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું કે યુ.એસ.એ આપણા તરફથી પ્રતિબંધો હટાવવાને બદલે છેલ્લા 7 મહિનામાં ઘણા નવા પ્રતિબંધો લગાવી દીધા છે. એક પણ મિત્રએ અમને કહ્યું નહીં કે કોરોનોવાયરસ અને કઠિનતાના આ સમયમાં અને માનવતા માટે આપણે યુ.એસ. ની સામે ઉભા રહીશું અને બદલોની ધમકીઓ હોવા છતાં ઈરાન સાથે વેપાર કરીશું.

2015 માં યુ.એસ.એ ઈરાન સાથેના પરમાણુ કરારને તોડ્યો હતો. આ પછી, ઇરાન પર ઘણી પ્રતિબંધો લાદવામાં આવી. આનાથી કોરોના સમયગાળા દરમિયાન ઈરાનની આર્થિક સ્થિતિ કથળી હતી. બીજી તરફ યુ.એસ.એ પણ ઈરાન સાથે વેપાર કરનારા દેશો પર પ્રતિબંધ મુકવાની ધમકી આપી છે. આને કારણે કોઈ પણ દેશ ઈરાન સાથે સીધો વેપાર કરી રહ્યો નથી.