પંચવર્ષીય યોજના જેવા અને ૨૩૦ કરોડના ખર્ચે બનેલા સૌથી લાંબા ફલાયઓવરને સ્માર્ટ સિટીની માઈલસ્ટોન ગણાવવા પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે ત્યારે હજુ તો અ-ઉદ્દઘાટિત એવા આ ફલાયઓવરની નીચે સ્માર્ટ સિટીના સંચાલકોના સ્માર્ટ વહીવટનો જીવતો જાગતો પુરાવો એટલે વાલ લીકેજના કારણે હજારો લિટર પાણીનો વેડફાટ. આ ચિત્ર જાેઈને ધસમસતી નદીની ઉપર બંધાયેલો કોઈ પુલ છે એવું લાગે એ જાેનારની નિર્દોષતા છે. તસવીર ઃ કેયુર ભાટીયા