વરરાજાની સામે પ્રેમીએ ભરી દુલ્હનની માંગ!! જૂઓ પછી શું થયું!? | Gorakhpur Wedding Viral Video |

વરરાજાની સામે પ્રેમીએ ભરી દુલ્હનની માંગ!! જૂઓ પછી શું થયું!? | Gorakhpur Wedding Viral Video

લગ્નમાં પ્રેમીએ મચાવી ધમાચકડી:વરરાજાની સામે પ્રેમીએ ભરી દુલ્હનની માંગ, જાનૈયા ભડક્યા

In Front Of The Bride, The Lover Filled The Demand Of The Bride, The Executioner Erupted

#Wedding #ViralVideo #Gorakhpur

Please Don't Forget to Like, Share & Subscribe @The Loksatta

► Facebook: https://www.facebook.com/LoksattaJansatta/

► Twitter: https://twitter.com/LoksataJansatta

► Instagram: https://www.instagram.com/LoksattaJansatta/

► LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/loksatta-jansatta/

► Youtube: https://www.youtube.com/c/TheLoksatta

► Website: https://www.loksattanews.co.in

► Advertisements e-mail us at: theloksatta@gmail.com

#theloksatta #loksattajansatta #breakingnews #trendingnews #newsoftheday #todaysnews #latestUpdate #latestnews #news

રાષ્ટ્રીય વીડિયો
© Loksatta Jansatta 2024. All rights reserved. Design & Develop By: Dalia Web & Soft Solution
© Loksatta Jansatta 2024. All rights reserved.
Design & Develop By: Dalia Web & Soft Solution