દિલ્હી-

નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારામણે રજૂ કરેલા બજેટમાં ડીઝલ અને પેટ્રોલ ઉપર કૃષિ સેસ લગાવવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. પેટ્રોલ પર લિટર દીઠ રૃપિયા રૃપિયા અને ડીઝલ પર ચાર રૂપિયા પ્રતિ લીટરનો કૃષિ સેસ લગાવવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે જો કે, આ ઉપકર ગ્રાહકો માટે વધારાનો બોજો નહીં હોય.નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારામણે કહ્યું હતું કે કૃષિ માળખાગત અને વિકાસનો અમલ સેસ), બેઝિક એક્સાઈઝ ડ્યુટી અને વધારાની એક્સાઈઝ ડ્યુટીનો દર ઘટાડવામાં આવ્યો છે. આને કારણે, સમગ્ર ગ્રાહક પર કૃષિ સેસનો કોઈ વધારાનો ભાર નહીં પડે.

આ ઉપરાંત અનબ્રાંડેડ પેટ્રોલ (લિટર દીઠ રૂ. 1.4) અને ડીઝલ (રૂ. 1.8) પ્રતિ બેઝિક એક્સાઈઝ ડ્યૂટી આકર્ષિત કરશે. સ્પેશિયલ એડિશનલ એક્સાઇઝ ડ્યુટી (SAED) નો દર પેટ્રોલ માટે 11 રૂપિયા અને ડીઝલ માટે આઠ રૂપિયા છે. નાણાં પ્રધાને કહ્યું કે આ દર બ્રાન્ડેડ પેટ્રોલ પર પણ લાગુ છે.