દિલ્હી-

દેશના ઘણા રાજ્યોમાં વીજળીની કટોકટી વચ્ચે કેન્દ્ર સરકારે વીજળીની અછત અંગે દિલ્હી સરકારના આરોપોને ફગાવી દીધા છે. દિલ્હી ડિસ્કોમ્સ પાસેથી મળેલી માહિતી અનુસાર, વીજળીની અછતને કારણે કોઈ આઉટેજ થયો ન હતો. જરૂરી વીજળી પૂરી પાડવામાં આવી હતી. 10 ઓક્ટોબરે દિલ્હીની મહત્તમ માંગ 4536 મેગાવોટ અને 96.2 એમયુ હતી. દિલ્હીની ઉર્જા જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા માટે, ઉર્જા મંત્રાલયે એનટીપીસી અને ડીવીસીને દિલ્હી દ્વારા કરવામાં આવી રહેલી માંગ પૂરી કરવા નિર્દેશ આપ્યો હતો. કેન્દ્ર સરકારે દિલ્હીમાં વીજળીની માંગ અને પુરવઠા અંગે 25 સપ્ટેમ્બરથી 10 ઓક્ટોબર સુધી ફેક્ટ શીટ તૈયાર કરી છે. આ ફેક્ટ શીટમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે કયા દિવસે વીજળીની માંગ હતી અને કેટલી સપ્લાય કરવામાં આવી હતી. આ શીટ પરથી જાણવા મળ્યું છે કે 25 સપ્ટેમ્બરથી 10 ઓક્ટોબર વચ્ચે દિલ્હીને એક દિવસથી ઓછી વીજળી પૂરી પાડવામાં આવી નથી. આ દરમિયાન દિલ્હીની જરૂરિયાત મુજબ જ વીજળી આપવામાં આવી છે. વીજ મંત્રાલયે એનટીપીસી અને ડીવીસીને સૂચનાઓ જારી કરી છે કે દિલ્હીની વિતરણ કંપનીઓને તેમની માંગ મુજબ જેટલી જરૂર છે તેટલી શક્તિ આપવી જોઈએ.

દિલ્હીની જરૂરિયાત મુજબ વીજળી ઉપલબ્ધ થશે

મંત્રાલયે આ કંપનીઓને સૂચના આપી છે કે એનટીપીસી અને ડીવીસી બંને દિલ્હીને જેટલી શક્તિ આપશે તેટલી દિલ્હીની ડિસ્કોમ્સની માંગ કરશે. એનટીપીસી સંબંધિત પીપીએ હેઠળ તેમની ફાળવણી  મુજબ દિલ્હી ડિસ્કોમને પ્રમાણભૂત ઘોષિત ક્ષમતા ઓફર કરી શકે છે. દિલ્હી ડિસ્કોમને DC ઓફર કરતી વખતે SPOT, LT-RLNG સહિત તમામ સ્રોતોમાંથી ઉપલબ્ધ ગેસનો સમાવેશ કરી શકાય છે.

વીજળીના ઉપયોગ માટે માર્ગદર્શિકા

આ ઉપરાંત, કોલસા આધારિત વીજળીની વધતી માંગને પહોંચી વળવા માટે ફાળવેલ શક્તિના ઉપયોગ અંગે માર્ગદર્શિકા પણ જારી કરવામાં આવી છે. આ માર્ગદર્શિકા હેઠળ રાજ્યોને વિનંતી કરવામાં આવી છે કે તેઓ ગ્રાહકોને વીજળી પુરી પાડવા માટે ફાળવેલ વીજળીનો ઉપયોગ કરે. ઉપરાંત, વધારાની શક્તિના કિસ્સામાં, રાજ્યોને મંત્રાલયને જાણ કરવા વિનંતી કરવામાં આવી છે જેથી તે અન્ય જરૂરિયાતમંદ રાજ્યોને ફાળવી શકાય. જો કોઈ રાજ્ય પાવર એક્સચેન્જ પર વીજળી વેચતું હોવાનું જણાય છે અથવા આ ફાળવેલ વીજળીનું સમયપત્રક નક્કી કરતું નથી, તો તેને ફાળવવામાં આવેલી શક્તિ અસ્થાયી રૂપે ઘટાડી શકાય છે અથવા પાછી ખેંચી શકાય છે. જે રાજ્યોને વીજળીની જરૂર હોય તેમને આ વીજળી ફાળવવામાં આવશે.