/
દુષ્કર્મના આરોપીના ફોટોગ્રાફ, સજાની વિગતો સાથેના હોર્ડિંગ લાગશે! |

Will Put Up Hoardings Showing The Photo Of The Accused And Details Of The Punishment; A New Way To Set An Example So That No One Commits Such An Act |

દુષ્કર્મના આરોપીના ફોટોગ્રાફ, સજાની વિગતો સાથેના હોર્ડિંગ લાગશે! |

દુષ્કર્મીઓને ખુલ્લા પડાશે : દુષ્કર્મના આરોપીઓના ફોટો અને સજાની વિગતો દર્શાવતાં હોર્ડિંગ મુકાશે, રાજ્ય સરકારનો નિર્ણય |

#gujaratgovernment #dushkarm #aaropi #phtograph #harshsanghvi

Please Don't Forget to Like, Share & Subscribe @The Loksatta

► Facebook: https://www.facebook.com/LoksattaJansatta/

► Twitter: https://twitter.com/LoksataJansatta

► Instagram: https://www.instagram.com/LoksattaJansatta/

► LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/loksatta-jansatta/

► Youtube: https://www.youtube.com/c/TheLoksatta

► Website: https://www.loksattanews.co.in

► Advertisements e-mail us at: theloksatta@gmail.com

#theloksatta #loksattajansatta #breakingnews #trendingnews #newsoftheday #todaysnews #latestUpdate #latestnews #news

રાષ્ટ્રીય વીડિયો
© Loksatta Jansatta 2024. All rights reserved. Design & Develop By: Dalia Web & Soft Solution
© Loksatta Jansatta 2024. All rights reserved.
Design & Develop By: Dalia Web & Soft Solution