મેવાણીના આવવાથી હાર્દિક ખોવાઈ ગયો!?
કોંગ્રેસમાં જિજ્ઞેશ મેવાણીના સ્વાગત કાર્યક્રમમાં જૂઓ શું થયું!?

#congress #hardikpatel #rahulgandhi #jigneshmevani