કેરળમાં કોરોનાની ત્રીજી વેવ શરૂ થઈ ગઈ? જૂઓ આંકડા ચોંકાવનારાં છે!!