સમગ્ર વિશ્વમાં કોરોનાનો કહેર છવાયો છે ત્યારે તેની વચ્ચે પણ વિશ્વના નંબર વન તેમજ પ્રસિદ્ધ ટેનિસ ખેલાડી સર્બિયાના નોવાક જોકોવિચે આ મહિને એક્ઝિબિશન એડ્રિયા ટૂર ચેરિટી ટેનિસ ટૂરનું આયોજન અંતર્ગત ભાગ લીધો હતો. જેમાં તેમની સાથેટૂર્નામેન્ટમાં ત્રણ ખેલાડી ગ્રિગોર દિમિત્રોવ, બોર્ના કોરિચ અને વિક્ટર ત્રોઈકીએ ભાગ લઈ ચુક્યા છે.