ચાણક્ય વેદ અને શાસ્ત્રોના વિદ્વાન હોવા ઉપરાંત સારા રાજદ્વારી હતા. ચાણક્યએ ચાણક્ય નીતિમાં પોતાના કિંમતી વિચારો મૂક્યા છે. ચાણક્યની નીતિઓ હજી પણ આપણા જીવન માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. જો ચાણક્યની નીતિઓ લાગુ કરવામાં આવે તો આપણે જીવનમાં ઘણી મુશ્કેલીઓથી બચી શકીએ. ચાલો જાણીએ તેમના કિંમતી વિચારો ..

આચાર્ય ચાણક્યએ તેમની નીતિશાસ્ત્રમાં એક શ્લોક આપ્યો છે. જે આ જેવું છે -

अत्यासन्ना विनाशाय दूरस्था न फलप्रदा:।

सेवितव्यं मध्याभागेन राजा बहिर्गुरू: स्त्रियं:।।

આ શ્લોકમાં ચાણક્યએ કહ્યું છે કે રાજા કે વ્યક્તિ આર્થિક રીતે સમૃધ્ધ છે તે , અગ્નિ અને સ્ત્રી છે, આ ત્રણેય બાબતો ન વાળની ચોક્કસ અંતર રાખવું આવશ્યક છે. પરંતુ ચાણક્યએ આ કેમ કહ્યું છે તે પણ જાણવું જરૂરી છે. 

કોઈ પણ વ્યક્તિને રાજા અથવા સામાજિક શક્તિશાળી વ્યક્તિથી વધુ અંતર બનાવીને, તેઓને મળતા ફાયદાઓથી પણ દૂર થઈ જશે. પરંતુ જો આપણે તેમની નજીક જઈશું, તો પછી તેના સન્માનમાં ખોટ આવતા તે કેદ પણ કરવી શકે છે. અથવા સજા થશે તેવો ભય છે. 

જો કોઈ સામાજિક અને આર્થિક રીતે શક્તિશાળી વ્યક્તિ તમને ફાયદો પહોંચાડે છે, તો તે તેની શક્તિનો ઉપયોગ કરીને નુકસાન પણ કરી શકે છે, તેથી સામાજિક, આર્થિક રીતે શક્તિશાળી અથવા રાજાના પદ પરની વ્યક્તિ સાથે તેની નજીક જાઓ, પણ એક અંતર જાળવીને. જો આગને વાસણથી ઘણી દૂર રાખવામાં આવે તો, ખોરાક પણ તૈયાર કરી શકાતો નથી. કે અગ્નિથી દૂર રહેવાથી તમને કોઈ વધુ ફાયદો થશે નહીં, પરંતુ આગની નજીક જવાથી હાથ બળી શકે છે. 

ચાણક્ય કહે છે કે સ્ત્રીને નબળુ ન માનવું જોઇએ કારણ કે આ વિશ્વની રચનામાં પુરુષનું યોગદાન સ્ત્રીના સમાન છે. સ્ત્રીની ખૂબ નજીક જઈને, ઈર્ષ્યાનું વધુ અંતર ઉભું કરીને વ્યક્તિ નફરત અને ઘૃણા મેળવે છે.