આ ડોક્ટર ૧૩ મહિનામાં ૩ વાર પોઝિટિવ! બે વાર તો વેક્સિન લીધાં પછી!