લોકસત્તા ડેસ્ક 

વર્ષ 2020 ના તહેવારો શરૂ થયા છે. તાજેતરમાં કરવા ચોથ આવનાર છે, ત્યારબાદ દિવાળી છે. તહેવારો પર છોકરીઓ મોટે ભાગે ભારતીય શૈલીમાં સજ્જ હોય છે. જો આપણે કરવા ચૌથ વિશે વાત કરીએ તો, પરિણીત મહિલાઓ આ દિવસે બંગડીઓ પહેરે છે, પરંતુ યુવતીઓને સરળ દેખાવની સાથે ટ્રેન્ડી બંગડીઓ શોધવામાં ઘણી મુશ્કેલી પડે છે. આજકાલ ચાંદીની ટ્રેન્ડી બંગડીઓ ખૂબ જ રિવાજ છે. ખાસ કરીને છોકરીઓ તેને દરેક તહેવારમાં તેમના સરળ પોશાકો અને ડ્રેસ સાથે પહેરી શકે છે.

તો ચાલો તમને બતાવીએ બ્લેક મેટલ બંગડીઓ કેટલીક નવીનતમ ડિઝાઇન 

ગર્લ્સ પણ આ રીતે બ્લેક મેન્ટલ બંગડીઓનો સેટ બનાવીને આ કરવા ચોથ પહેરી શકે છે. 

તમે બ્લેંગ મેન્ટલ કી સાથે બંગડીઓ તેમજ બ્રેસલેટ અને રીંગ પણ પહેરી શકો છો. તે તમારી પાસેના દરેક ડ્રેસ સાથે મેચ થશે. તેથી, તમને વિવિધ રંગોની બંગડીઓ મેળવવામાં તકલીફ પડશે નહીં.