બેરુત-

લગભગ એક મહિના પહેલા, બેરૂતમાં તે જ જગ્યાએ ભયંકર આગ ભભૂકી ઉઠી હતી, જે ભયાનક વિસ્ફોટોથી આખુ શહેર હચમચી ઉઠ્યુ હતું. ગુરુવારે બેરૂત બંદર પર આગની જ્વાળાઓ જોવામાં આવી હતી. જો કે, આ સમયે કોઈ વિસ્ફોટ સાંભળવામાં આવ્યો નથી. આ ઘટનામાં કોઈ ઈજાઓ વિશે કોઈ માહિતી નથી. ગયા મહિને 4 ઓગસ્ટના રોજ, બેરૂત બંદર પર બે વિસ્ફોટોમાં ઓછામાં ઓછા 150 લોકો માર્યા ગયા હતા અને અડધું શહેર ભસ્મ થઈ ગયુ હતું.

લેબનાનની રાજધાની ગુરુવારે બંદર પર મોટી જ્વાળાઓ જોવા મળી હતી. આને કારણે, ધુમાડોના વિશાળ વાદળોએ આસપાસના લોકોને અગાઉની અકસ્માતની યાદ અપાવી દીધી. આગ કેવી રીતે લાગી તે હજુ સ્પષ્ટ નથી થયું પરંતુ એવું કહેવાય છે કે ત્યાં બળતણ અને ટાયરો સળગાવવામાં આવી રહ્યા હતા, જેણે એક ભયંકર રૂપ ધારણ કર્યું હતું. ફાયર બ્રિગેડ આગ પર કાબૂ મેળવવા ત્યાં પહોંચી હતી. કોઈ ઈજાઓ નોંધાઈ નથી.