ઓમિક્રૉનની દહેશત વચ્ચે આ રહસ્યમયી બીમારીએ અહીં 89નો ભોગ લીધો! | Omicron |

ઓમિક્રૉનની દહેશત વચ્ચે આ રહસ્યમયી બીમારીએ અહીં 89નો ભોગ લીધો! | Omicron | Covid-19 | Coronavirus |

amid omicron tension mysterious disease spread in African country Sudan

#corona #covid-19 #african #microne #bimari

Please Don't Forget to Like, Share & Subscribe @The Loksatta

► Facebook: https://www.facebook.com/LoksattaJansatta/

► Twitter: https://twitter.com/LoksataJansatta

► Instagram: https://www.instagram.com/LoksattaJansatta/

► LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/loksatta-jansatta/

► Youtube: https://www.youtube.com/c/TheLoksatta

► Website: https://www.loksattanews.co.in

► Advertisements e-mail us at: theloksatta@gmail.com

#theloksatta #loksattajansatta #breakingnews #trendingnews #newsoftheday #todaysnews #latestUpdate #latestnews #news #corona #covid-19 #african #microne #bimari

રાષ્ટ્રીય વીડિયો
© Loksatta Jansatta 2024. All rights reserved. Design & Develop By: Dalia Web & Soft Solution
© Loksatta Jansatta 2024. All rights reserved.
Design & Develop By: Dalia Web & Soft Solution