દિલ્હી-

ભારત બાયોટેક કંપનીએ શુક્રવારે કહ્યું હતું કે તેની કોવિડ -19 રસી 'કોવાક્સિન' ના પ્રથમ અને બીજા તબક્કાના ટ્રાયલ્સનું વચગાળાનું વિશ્લેષણ સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થઈ ગયું છે અને હવે તબક્કો III ના 26,000 સ્વયંસેવકો પર ટ્રાયલ શરૂ થઈ રહી છે. રસી ઉત્પાદકે એક નિવેદનમાં કહ્યું, ' 'કોવાક્સિન' રસીના પ્રથમ અને બીજા તબક્કાના ક્લિનિકલ ટ્રાયલ્સનું સફળતાપૂર્વક અંતિમ વિશ્લેષણ પૂર્ણ કર્યા પછી, ભારત બાયોટેકને ભારતના 25 થી વધુ કેન્દ્રો પર 26,000 સ્વયંસેવકો પર તબક્કા III ના પરીક્ષણો કરવા માટે ડ્રગના નિયંત્રક જનરલની મંજૂરી મળી છે.

ભારત બાયોટેક ઈન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ મેડિકલ રિસર્ચ અને નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ વાયરસના સહયોગથી કોવાક્સિન વિકસાવી રહ્યું છે. સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે હૈદરાબાદ સ્થિત રસી ઉત્પાદક કંપનીએ રસી પરીક્ષણના ત્રીજા તબક્કાની શરૂઆત માટે 2 ઓક્ટોબરે ભારતના ડ્રગ કંટ્રોલર જનરલની મંજૂરી માંગી હતી. જુલાઈમાં, ડ્રગ કંટ્રોલર જનરલે ભારત બાયોટેકને રસીના ક્લિનિકલ ટ્રાયલ્સનો પ્રથમ અને બીજો તબક્કો શરૂ કરવાની મંજૂરી આપી હતી.