જસદણ-વિછીયા રોડ પર આઈસર પલટી ખાઈ ગયું, કાર સહેજમાં બચી, જાનહાનિ ટળી